รูปแบบการจัดการระบบผลิตงานตามความต้องการของ พอล แอนด์ โค ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อทำ การผลิต “กระดาษฉาก” สำหรับบรรจุภัณฑ์ได้ตามแบบ ส่งผลให้สินค้าของท่านได้รับการป้องกันจาก ความเสียหายทั่วไปหรือความเสียหายระหว่างการขนส่ง และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ “กระดาษฉาก” ที่ผลิตขนาดพอดีกับบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ครอบคลุมตามความ ต้องการเฉพาะด้านสำหรับปกป้อง สินค้าของท่านที่ต้องการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บทั่วไปตั้งแต่สินค้า หน่วยเดียวไปจนถึงทั้งตู้คอนเทรนเนอร์

การผลิตสินค้าตามความต้องการคือหัวใจหลัก

ถ้า “กระดาษฉาก” แบบ Standard ของเราไม่ตอบโจทย์การใช้งานของท่าน ทางเราจะออกแบบ “กระดาษฉาก” เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน

ความหนา

“กระดาษฉาก” ของเราสามารถมีขนาดบางกว่า โดยมีความแข็งแรงที่เท่ากันหรือมากกว่า

ขนาดใหญ่

ปีก “กระดาษฉาก” สามารถผลิตได้กว้างสูงสุด 90mm ต่อข้าง

ขนาดฉากที่ไม่เท่ากัน

การปกป้องไม่ได้เท่ากันเสมอไป ปีก “กระดาษฉาก” ของเรา สามารถมีความยาว 2 ข้างไม่เท่ากัน เพื่อให้เหมาะสมกับการป้องกันสินค้าของท่าน

คุณสมบัติ

ขนาดพอดี

หากคุณต้องการเพิ่มความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะให้ปกป้องได้ดีขึ้น การใช้ “กระดาษฉาก” ที่ผลิตตามขนาดที่พอดีกับแต่ละสินค้าคือคำตอบที่ช่วยท่านได้

ทางเราสามารถจำหน่าย “กระดาษฉาก” ที่มีขนาดความยาว, ความหนาและความกว้างตรงตาม ขนาดสินค้าของท่าน จึงช่วยป้องกันความเสียหายได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์ใน การจัดเก็บและขนสินค้าอย่างปลอดภัย แต่ “กระดาษฉาก” ที่มีขนาดพอดี ยังเพิ่มความสามารถ ใน การจัดวางสินค้าซ้อนทับกันได้สูงขึ้น

ประหยัดเวลาตัด

เครื่องตัดกระดาษฉากคุณภาพสูงของเรา สามาถตัดกระดาษฉากได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ตรงกับขนาดสินค้าของท่านพอดี อีกทั้งขอบตัดที่ได้สวยงาม ไม่เป็นขุย จึงเหมาะกับการใช้งาน บนพาเลทหรือกล่อง นั่นหมายถึงท่าน ไม่จำเป็นต้องทำการตัดเพิ่มใด ๆ หรือปรับแต่งขนาดส่งผล ให้ประหยัดเวลาและต้นทุนแรงงาน

ลดของเสีย

นอกเหนือจากประโยชน์ของ “กระดาษฉาก” ที่เราผลิตตามขนาดที่ลูกค้าใช้งาน และท่านไม่ต้องมี การตัดเพิ่มหรือเปลี่ยนขนาดด้วยตนเอง ทำให้ท่านสามารถลดปริมาณของเสียและไม่เพิ่มขยะให้ กับสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ทำกระดาษฉากของเราปราศจากอลูมิเนียม จึงสามารถกำจัดในระบบรีไซเคิลได้

การสร้างแบรนด์

หากท่านอยากโฆษณาบริษัทหรือโฆษณาตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ ทางเราสามารถพิมพ์ ตราสินค้าโลโก้หรือตัวอักษรสีเดียวหรือกำหนดสีได้ตามความต้องการลงบน “กระดาษฉาก” ของท่าน

การพิมพ์โลโก้ หรือข้อความบริษัทลงบน “กระดาษฉาก” เป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าโดยผ่าน ขั้นตอนการขนส่ง ตราสินค้าของท่านจะเป็นที่จดจำตั้งแต่สินค้ายังไม่ได้นำออกจากพาเลท ในด้านการตลาด “กระดาษฉาก” ของเรา สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ของบริษัทท่านได้มากขึ้น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตกระดาษฉาก เราให้ความใส่ใจในการผลิตสินค้าตามความต้องการและคำนึง ถึงสิ่งแวดล้อมของท่านเสมอ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็น เช่นเดียวกับการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางเสียง, ควันไอเสีย, การจัดการฝุ่นและน้ำเสีย นั่นหมายความว่า เราสามารถผลิต ”กระดาษฉาก” ซึ่งไม่เพิ่มมลภาวะที่เป็นพิษรอบตัวเราเพิ่มมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น พอล แอนด์ โค ได้จัดทำหลักเกณฑ์อธิบายเกี่ยวกับจุดยืนของเราด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง ละเอียด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรับผิดชอบ เราได้คำนึงถึงพนักงาน, คู่ค้า, หน่วยงานที่เกี่ยว ข้องและท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเรา

เป้าหมายของเรา คือการทำงานร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อนำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม เราได้ร่วม เป็นสมาชิกของ RESY ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของโรงผลิตกระดาษลูกฟูก, บริษัทกำจัดกระดาษ เสียและผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์

ตัวเลือกการปรับเปลี่ยนกระดาษฉาก

ผลิตงานตามความต้องการ

ตัดตามขนาดที่ต้องการ
ขนาดพอดีกับพาเลท หรือขนาดกล่อง

เราตอบสนองความต้องการด้านการปกป้องและนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายในการออกแบบ ป้องกันบรรจุภัณฑ์ของท่าน ความพยายามในการปรับเปลี่ยนขนาดกระดาษฉากตามความต้องการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ผลิตงานตามความต้องการ

ปรับความกว้าง ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะการใช้งาน หรือสินค้า

หากท่านต้องการ “กระดาษฉาก” ที่ออกแบบเฉพาะการใช้งาน ทางเราสามารถผลิต “กระดาษฉาก” แบบความกว้างไม่เท่ากันสำหรับสินค้าของท่านได้ ท่านสามารถสอบถามกับวิศวกรฝ่ายขายเพื่อ การออกแบบกระดาษฉากที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ขนาดกระดาษฉาก

ความหนา:

ความยาว:

2 – 9mm

50 – 6,500mm

ความกว้าง:

ขนาดกว้างไม่เท่ากัน:

35×35 – 100x100mm

(eg. 35×35, 60×60, 100×100)

35-100 x 35-100mm

ผลิตงานตามความต้องการ
ผลิตงานตามความต้องการ

แบรนด์สินค้าของท่าน

การสร้างมูลค่าสินค้าของท่านให้โดดเด่นโดยการพิมพ์ข้อความหรือภาพที่ท่านเลือกลงบนกระดาษชั้นนอกของกระดาษฉาก นอกจากนี้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสีสันของตราสินค้าจะถูกสื่อสารบน กระดาษได้อย่างชัดเจน สอบถามกับวิศวกรฝ่ายขายว่ามีตัวเลือกสีอะไร, สีใด รูปแบบใด ที่เหมาะสม กับการออกแบบสินค้าของท่าน ทางเรามีสีให้เลือกหลากหลายเหมาะสมกับ งบประมาณของท่าน หากท่านต้องการตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาทางเรามีพิมพ์สีขาวดำไว้ให้บริการ เช่นกัน

ผลิตงานตามความต้องการ

ปกป้องที่ทนต่อความชื้น
จากอาหารแช่แข็งและแช่เย็น

การใช้กระดาษแบบพิเศษและกาวอย่างดี ทำให้ “กระดาษฉาก” ของเรา มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น ได้  หากท่านมีแผนที่จะเก็บสินค้าภายนอก หรือเก็บในตู้เย็นผ่านการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ เก็บสินค้าในที่มีความชื้นสูง คุณสมบัติที่ปกป้องเฉพาะด้านนี้จำเป็นต้องใช้กับการขนส่งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง

ผลิตงานตามความต้องการ