มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือ “สินค้าคุณภาพสูง”

มากกว่า 125 ปีแล้วที่เราได้คิดค้นการแปรรูปกระดาษมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเหมาะสม กับการใช้งานที่ไม่มีใครเทียบได้ ทั้งในด้านการประยุกต์เพื่อใช้งานและคุณภาพของตัวสินค้า

องค์ความรู้ที่ตกทอดสืบต่อกันมาได้ขยายต่อยอดจากการแปรรูปกระดาษ ไปสู่การผลิตวัตถุดิบ, ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้าเอง กล่าวได้ว่าเป็นวงจรความรู้การผลิตแบบปิด

ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

1997

เริ่มก่อตั้ง พอล แอนด์ โค และสร้างฐานโรงงานผลิตแห่งแรกในเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย

1998

โรงงานในประเทศอินโดนีเซียเริ่มผลิตสินค้าออกจำหน่าย

2002

การขยายพื้นที่โรงงานผลิตครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย

2004

เริ่มต้นการผลิตสินค้า เฉพาะตัดแกนและจำหน่ายที่ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

2010

เปิดโรงงานผลิตสินค้าเต็มรูปแบบ สาขาแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

2013

การขยายพื้นที่โรงงานการผลิตครั้งที่ 2 ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร

2018

โรงงานได้ย้ายฐานการผลิตและเปิดตัวโรงงานผลิตแห่งใหม่ที่ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานใหญ่

Wildflecken, Bavaria

ประเทศเยอรมันนี

ประเทศอินโดนีเซีย

PT. Paul Buana Indonesia

ประเทศไทย

บริษัท พอล แอนด์ โค (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้

Mr. HaeWoong Jung