Edge Protectors

ปกป้องสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยการใช้กระดาษและกาวคุณภาพสูงพิเศษ พอล แอนด์ โค สามารถผลิต “กระดาษฉาก” ที่มีคุณสมบัติทนต่อความชื้น ได้ตามความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละท่านได้ ซึ่งหากลูกค้าวางแผนที่จะเก็บสินค้าไว้ภายนอก หรือเก็บไว้ในตู้แช่เย็น ขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือมีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เรามี “กระดาษฉาก” สำหรับป้องกันความชื้น และน้ำ

การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ หมายความถึง ทุกมิติของห่วงโซ่อุปทานสินค้า ตั้งแต่เรื่องการขนส่ง การจัดเก็บ และการนำส่งสินค้าโดยการแช่เย็นและแช่แข็ง ด้วยเหตุนี้เอง  พอล แอนด์ โค เข้าใจเป็นอย่างดีว่าการป้องกันความชื้น ให้เพียงพอ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการขนส่งเภสัชกรรม และของสด ที่ต้องอาศัยความเย็นและไวต่ออุณหภูมิ

“กระดาษฉาก” ของเรา ใช้กระดาษที่ไดัรับการเคลือบ ป้องกันการซึมของความชื้นและน้ำ  ซึ่งช่วยให้ลูกค้า ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์รอง เช่น แผ่นพลาสติก และประหยัดเวลา ในการประกอบหีบห่อสินค้าแต่ละอย่างได้ ยิ่งกว่านั้น “กระดาษฉาก” ของเรายัง สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดการและกำจัดให้ลูกค้าได้

“กระดาษฉาก”กันน้ำ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสด

คุณสมบัตินี้ ไม่เพียงช่วยให้เกิดความแตกต่าง ให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจใหม่ ของวงการอุตสาหกรรมอาหารและยาเท่านั้น แต่นวตกรรม “กระดาษฉาก” สำหรับป้องกัน ความชื้นและน้ำของเรายังสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการเดิม ของลูกค้าได้ ซึ่งในที่สุดแล้ว ก็คือการช่วยเพิ่มยอดขายให้ลูกค้าเอง ให้ได้มีผลกำไรสุทธิสูงขึ้น

แบบกระดาษฉาก

Standard

กระดาษฉากแบบ Standard ของเราสามารถเข้ามุมและปกป้องสินค้าของท่านที่ต้องการเคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บ ทั่วไปตั้งแต่สินค้าหน่วยเดียวไปจนถึงทั้งตู้คอนเทรนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “กระดาษฉาก” ขนาดบาง ทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

XQ

หากท่านต้องการความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง กระดาษฉากมุม โค้งแบบ XQ ทนทานต่อแรงต้านทานสูงขึ้น 20% มากกว่ากระดาษฉากแบบ Standard คุณภาพที่สูงขึ้นจึง เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

ความชื้น

“กระดาษฉาก” ของเรา ใช้กระดาษที่ไดัรับการเคลือบ ป้องกันการซึมของความชื้นและน้ำ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์รอง เช่น แผ่นพลาสติก และประหยัดเวลา ในการประกอบหีบห่อสินค้าแต่ละอย่างได้ ยิ่งกว่านั้น “กระดาษฉาก” ของเรายัง สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดการและกำจัดให้ลูกค้าได้

ขนาดกระดาษฉาก

ความหนา:
2 – 9 mm.
ความยาว:
50 – 6,500 mm
ความกว้าง:
35×35 to 90×90 mm.
ขนาดกว้างไม่เท่ากัน:
Up to 90 x 60 mm