Edge Protectors

ปกป้องผลิตภัณฑ์ยาในการขนส่ง

การขนส่งสินค้ายาเภสัชกรรมนั้น ต้องการการดูแลพิเศษ และต้องมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ที่สามารถรับรองได้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้ จะเดินทางไปถึงจุดหมายตรงตามเวลา และไม่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ในการขนส่งสินค้าประเภทนี้ เวลาจึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุด และเป็นอย่างที่ทราบกัน ก็คือ กระบวนการขนส่งสินค้าประเภทยาและเภสัชกรรมนั้น มีความสำคัญมากกว่ากระบวนการการผลิตเสียอีก การรักษาคุณภาพให้ยาสำหรับช่วยชีวิตคน ให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ปลอดภัย จึงจำเป็นที่สุด

ตัวป้องกันขอบกันน้ำ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสด

โดยปรกติแล้วยาและเภสัชกรรม มีความอ่อนไหวและไวต่อความผกผันของอุณหภูมิ และต้องไม่ลืมในเรื่องราคาด้วยว่า อาจเป็นยาที่มีมูลค่าราคาสูง พอล แอนด์ โค ตระหนักเป็นอย่างดีในเรื่องการรักษาความสมบูรณ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาให้มีประสิทธิภาพคงที่ ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานจนถึงจุดหมายที่ส่งมอบ

แบบกระดาษฉาก​

Standard

กระดาษฉากแบบ Standard ของเราสามารถเข้ามุมและปกป้องสินค้าของท่านที่ต้องการเคลื่อนย้าย หรือจัดเก็บ ทั่วไปตั้งแต่สินค้าหน่วยเดียวไปจนถึงทั้งตู้คอนเทรนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “กระดาษฉาก” ขนาดบาง ทําให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

XQ

หากท่านต้องการความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง กระดาษฉากมุม โค้งแบบ XQ ทนทานต่อแรงต้านทานสูงขึ้น 20% มากกว่ากระดาษฉากแบบ Standard คุณภาพที่สูงขึ้นจึง เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

Moisture Coating

“กระดาษฉาก” ของเรา ใช้กระดาษที่ไดัรับการเคลือบ ป้องกันการซึมของความชื้นและน้ำ ซึ่งช่วยให้ลูกค้า ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์รอง เช่น แผ่นพลาสติก และประหยัดเวลา ในการประกอบหีบห่อสินค้าแต่ละอย่างได้ ยิ่งกว่านั้น “กระดาษฉาก” ของเรายัง สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดการและกำจัดให้ลูกค้าได้

ขนาดกระดาษฉาก

ความหนา:
2 – 9 mm.
ความยาว:
50 – 6,500 mm
ความกว้าง:
35×35 to 90×90 mm.
ขนาดกว้างไม่เท่ากัน:
Up to 90 x 60 mm